• לשנת השקעות טובה ויציבה

  השוק הישראלי מושפע מהתנודות העולמיות – אבל גם מוגן מהם. האתגר האמיתי? שיפור התשתיות הלאומיות והתכנסות ליציבות פוליטית. אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות, עם כל מה שהמשקיע הישראלי צריך לדעת לקראת השנה הבאה
  29/12/2019 | BrandVoice

  כישראלים, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש מעוצמת הכלכלה ושוק ההון שלנו: בדומה להתפתחויות במשבר הפיננסי הגדול של 2008, גם הפעם לטלטלות הכלכליות והפיננסיות העולמיות השפעה מועטה יחסית על המשק הישראלי, על אף שנאלצנו לקיים שתי מערכות בחירות באותה שנה קלנדרית.

  ברמת המאקרו, כרטיס הביקור של המשק הישראלי בולט לחיוב. שיעור הצמיחה של התמ"ג נמצא בסביבה נאה של כ־3% לשנה, שוק העבודה מאופיין בתעסוקה מלאה, ולמעשה קיים מחסור חמור של עובדים; סביבת האינפלציה יציבה בשיעור של כ־1% לשנה; מצב מאזן התשלומים נוח יחסית, עם עודף יצוא של סחורות ושירותים וזרם מתמיד של השקעות ריאליות ופיננסיות לטווח הבינוני והארוך על ידי תושבי חוץ. הביצועים של שווקי המניות והאג"ח שלנו לא פחותים מאלה של ארה"ב, אך התנודתיות הפיננסית כאן נמוכה מזאת של מדינת OECD טיפוסית.


  אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים. צילום: יסי אלוני

  עיקר האתגרים שלנו, כמדינה, מתייחסים לנושאים המבניים: עלינו להשקיע ולשפר את מצב התשתיות הלאומיות, ובעיקר את התשתית התחבורתית, את איכות מערכת החינוך, את מערכת הרווחה, כולל הטיפול בקשישים ובמיעוטי היכולת. עלינו גם לדאוג לכך שהפער בין ענפי הייצור המתקדמים, כגון ההיי־טק, לבין הענפים המסורתיים, ובעיקר ענפי השירותים, יצטמצם עם הזמן. זאת, על ידי יצירת אקו־סיסטם שממריצה להטמיע לפחות חלק מהישגי המהפכה הטכנולוגית באותם ענפים שנמצאים בפיגור יחסית.

  התמונה הגדולה

  ברמה הגלובלית, מרבית האנליסטים מדגישים שני סיכונים כלכליים עיקריים לקראת 2020. הסיכון הראשון הוא החרפת מלחמות הסחר, ובעיקר זאת שבין ארה"ב לסין. חלק ניכר מהטלטלות בשנה האחרונה נבע מהפתעות ותפניות במדיניות הטלת מכסים על היבוא על ידי ארה"ב וסין. כלכלנים טוענים, ובצדק, שהניסיון ההיסטורי מאד ברור: במלחמת סחר כולם מפסידים. על כן, כמשקיעים, וכאזרחי העולם, עלינו לקוות שתיווצר רגיעה בתקופה הקרובה בנושא הזה, והדבר תלוי בהחלטות פוליטיות של קובעי המדיניות.
  הסיכון השני, שקשור בעבותות לראשון, הוא של גלישה למיתון גלובלי. הנתונים האחרונים מצביעים על האטה חדה בצמיחה הכלכלית העולמית, בעיקר באירופה (איטליה וגרמניה) ובסין.

  מלחמת הסחר הקיימת, ואי־הוודאות לגבי האפשרות של התפשטות והחרפת מלחמה זאת בעתיד, פגעו ופוגעים בסביבה הכלכלית העולמית. רק לאחרונה עדכן ארגון ה־OECD את התחזיות שלו, ומסתמן שההאטה בצמיחה תימשך לפחות בשנתיים הקרובות. למרות שהסיכונים לגלישה למיתון גלובלי גדלים עם הזמן, אנו לא רואים הדרדרות למיתון בתקופה הקרובה, והסיכון העיקרי הוא של דשדוש בפעילות הגלובלית.

  הכלכלה הישראלית מתברכת בכך שאין לה חלק ישיר במלחמת הסחר ובהאטה של הצמיחה הגלובלית. ברמה הכלכלית, אנו נתפסים כמשק עם פוטנציאל גדול, כולל בנושאי הטכנולוגיה, התיירות, האנרגיה (הגז הטבעי), הבנייה והתשתיות. העובדה שההרכב הדמוגרפי מאופיין בחלק גדול יחסית של צעירים, ושיעור גידול האוכלוסייה הגבוה יחסית של כ־2% לשנה, תורמת לפעולה אקטיבית של מנועי הצמיחה של המשק.

  יציבות פוליטית

  תנאי הכרחי כדי שנוכל לשמור על העמידות של המשק הוא חזרה ליציבות פוליטית שתחזיר את המשמעת הפיסקלית לתקציב המדינה, ושבמקביל תעמיק את הטיפול שלה בסוגיות התשתית. חריגת הגרעון הממשלתי מהיעד ניתנת לטיפול הדרגתי אך נחוש, שיבטיח שלא נחזור לימים של עליות מתמשכות ביחס החוב הציבורי לתוצר.

  מה ההשלכות העיקריות של הניתוח לעיל לגבי קבלת החלטות על הקצאת הנכסים של המשקיע הישראלי הטיפוסי? אנחנו, בחברת פעילים, מאמינים בהענקת משקל בולט בכל תיק נכסים להשקעות בחברות ובנכסים בישראל. השנה הקרובה צפויה להיות מאופיינת בטלטלות לא פחות חריפות מאלה שהיו השנה, וכפי שאמרנו, ההשפעות של אלה על הפעילות בתחום הריאלי ובתחום הפיננסי של המשק פחותות ממשקים מפותחים אחרים.

  עם זאת, ברור הוא שיתרונן של ההשקעות בישראל יגבר ככל שתהיה כאן יציבות פוליטית ותקציבית. כרגיל, הרכב הנכסים בכל תיק תלוי בהעדפות של כל משקיע, בין תשואה לסיכון. בכל מקרה, חשוב לשמור על הפיזור והאיזון של התיק, בין נכסים בארץ ובחו"ל, ובין סוגי הנכסים השונים.

 • גלריות
  מדורים
  דירוגים
  ראשי